TS ĐINH LÊ HẢI HÀ

20 tháng 01, 2020

Họ và tên: ĐINH LÊ HẢI HÀ

Năm sinh:1976

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện TM&KTQT

Mobile: 0915089945

E-mail: dinhlehaiha@neu.edu.vn

Designed and Developed by
Top