TS ĐỖ THỊ HƯƠNG

22 tháng 04, 2020

Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Mobile: 0915325408

Email: huongdt1972@yahoo.com

TS NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

22 tháng 04, 2020

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THUÝ HỒNG

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn, Chủ tịch Công đoàn Viện

Mobile: 0983074788

Email: hongktqd2020@gmail.com  và 

           hongnt@neu.edu.vn

PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG

17 tháng 01, 2020

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HƯNG

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Chánh văn phòng Viện, Giảng viên

Mobile: 0903201642

E-mail: hungnx@neu.edu.vn

Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 905, Tòa nhà A1, Đại học KTQD, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

PGS.TS NGUYỄN THƯỜNG LẠNG

17 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN THƯỜNG LẠNG

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0983478486

Email: nguyenlang2020@gmail.com

TS NGUYỄN BÍCH NGỌC

16 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN BÍCH NGỌC

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn trường

Mobile: 0936500505

Email:bichngocktqt.neu@gmail.com

ThS LÊ TUẤN ANH

16 tháng 01, 2018

Họ và tên: LÊ TUẤN ANH

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0907269512

Email: anh.le@neu.edu.vn hoặc anh.le@iuj.ac.jp

 

ThS TRẦN HOÀNG HÀ

15 tháng 01, 2018

Họ và tên: TRẦN HOÀNG HÀ

Năm sinh: 1992

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0918726074

Email: hatran@neu.edu.vn

Designed and Developed by
Top