TS NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

20 tháng 07, 2018

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

Năm sinh:1974

Chức vụ: Trưởng Bộ môn 

Mobile: 0916124050

Email: huongnl1974@yahoo.com.vn

PGS TS NGUYỄN VĂN TUẤN

19 tháng 07, 2018

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN

Năm sinh: 1956

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0983655385

Email: nvtuan130556@gmail.com

ThS NGUYỄN QUANG HUY

19 tháng 07, 2018

Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

Mobile: 090.324.8095

Email: huyhoatuan@yahoo.com

TS HOÀNG HƯƠNG GIANG

19 tháng 07, 2018

Họ và tên: HOÀNG HƯƠNG GIANG

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 098 8161658       

Email: hoanghuonggiangneu@yahoo.com

TS ĐẶNG THỊ THUÝ HỒNG

19 tháng 07, 2018

Họ và tên: ĐẶNG THỊ THUÝ HỒNG

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0936342345

Email: hong.dangtt@neu.edu.vn

ThS HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC

19 tháng 07, 2018

Họ và tên: HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0902188204

Email: bichngoc8774@gmail.com

 

Tổng truy cập: 189,115

22,895
Designed and Developed by
Top