TS NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

20 tháng 07, 2018

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

Năm sinh:1974

Chức vụ: Trưởng Bộ môn 

Mobile: 0916124050

Email: huongnl1974@yahoo.com.vn

PGS TS NGUYỄN VĂN TUẤN

19 tháng 07, 2018

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN

Năm sinh: 1956

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0983655385

Email: nvtuan130556@gmail.com

TS NGUYỄN QUANG HUY

19 tháng 07, 2018

Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

Mobile: 090.324.8095

Email: huyhoatuan@yahoo.com

TS ĐẶNG THỊ THUÝ HỒNG

19 tháng 07, 2018

Họ và tên: ĐẶNG THỊ THUÝ HỒNG

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0936342345

Email: hong.dangtt@neu.edu.vn

Designed and Developed by
Top