ThS LÊ THỊ THÁI HÀ

19 tháng 02, 2020

Họ và tên: LÊ THỊ THÁI HÀ

Năm sinh: 1994

Chức vụ: Giảng viên

Mobile0911069199

E-mail: haltt@neu.edu.vn

PGS.TS PHAN TỐ UYÊN

21 tháng 01, 2018

Họ và tên: PHAN TỐ UYÊN

Năm sinh: 1963

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0968183669

Email: uyenpttmai@gmail.com

GS.TS NGND HOÀNG ĐỨC THÂN

20 tháng 01, 2018

Họ và tên: HOÀNG ĐỨC THÂN

Năm sinh: 1958

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0903297981

E-mail: hoangducthan@neu.edu.vn

GS.TS GVCC ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO

19 tháng 01, 2018

Họ và tên: Đặng Đình Đào

Năm sinh: 1954

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0912858893

Email: daokinhtequocdan@gmail.com

 

TS Đỗ Anh Đức

17 tháng 02, 2019

Họ và tên: TS Đỗ Anh Đức

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0813686666

Email: ducda@neu.edu.vn

 

 

PGS. TS TRẦN VĂN BÃO

18 tháng 01, 2018

Họ và tên: TRẦN VĂN BÃO

Năm sinh: 1954

Chức vụ: Giảng viên

Mobile0904378600

E-mail: baotv@neu.edu.vn

ThS LÊ THUỲ DƯƠNG

17 tháng 01, 2018

Họ và tên: LÊ THUỲ DƯƠNG

Năm sinh: 1989

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0964009398

E-mail: leduong.neu@gmail.com

 

« | 1 | 2 | »
Designed and Developed by
Top