PGS.TS NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

22 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Mobile0904165969

E-mail: nxhkttm@yahoo.com

ThS NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

16 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỂN THỊ MINH NGUYỆT

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Mobile: 0979439929

Email: nguyetminh1911@neu.edu.vn

 

PGS.TS PHAN TỐ UYÊN

21 tháng 01, 2018

Họ và tên: PHAN TỐ UYÊN

Năm sinh: 1963

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0968183669

Email: uyenpttmai@gmail.com

GS.TS NGND HOÀNG ĐỨC THÂN

20 tháng 01, 2018

Họ và tên: HOÀNG ĐỨC THÂN

Năm sinh: 1958

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0903297981

E-mail: hoangducthan@neu.edu.vn

GS.TS GVCC ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO

19 tháng 01, 2018

Họ và tên: Đặng Đình Đào

Năm sinh: 1954

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0912858893

Email: daokinhtequocdan@gmail.com

 

PGS. TS TRẦN VĂN BÃO

18 tháng 01, 2018

Họ và tên: TRẦN VĂN BÃO

Năm sinh: 1954

Chức vụ: Giảng viên

Mobile0904378600

E-mail: baotv@neu.edu.vn

PGS. TS NGUYỄN THỪA LỘC

18 tháng 01, 2018

Họ và tên: Nguyễn Thừa Lộc

Năm sinh: 1951

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0903266948

E-mail: nguyenthualoc@gmail.com

ThS LÊ THUỲ DƯƠNG

17 tháng 01, 2018

Họ và tên: LÊ THUỲ DƯƠNG

Năm sinh: 1989

Chức vụ: Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn

Mobile: 0964009398

E-mail: leduong.neu@gmail.com

 

« | 1 | 2 | »

Tổng truy cập: 186,656

20,436
Designed and Developed by
Top