PGS.TS. BÙI HUY NHƯỢNG

23 tháng 04, 2021

Họ và tên: BÙI HUY NHƯỢNG

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Mobile:

Email: nhuongbh@neu.edu.vn

PGS.TS ĐÀM QUANG VINH

23 tháng 04, 2021

Họ và tên: ĐÀM QUANG VINH

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm từ xa

Mobile: 0969 007 555 

Email: damquangvinhneu@gmail.com

PGS.TS ĐỖ HƯƠNG LAN

23 tháng 04, 2021

Họ và tên: ĐỖ HƯƠNG LAN

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo xã hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Mobile:

Email: 

TS. ĐẶNG THU HƯƠNG

23 tháng 04, 2021

Họ và tên: ĐẶNG THU HƯƠNG

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0915632218

Email: huongtb2020@gmail.com

TS MAI THẾ CƯỜNG

22 tháng 01, 2018

Họ và tên: MAI THẾ CƯỜNG

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Mobile: 0973939388

Email: cuongmt@neu.edu.vn

TS NGUYỄN THU NGÀ

20 tháng 09, 2018

Họ và tên: NGUYỄN THU NGÀ 

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

Mobile: 0979211199

E-mail: thunga10181@gmail.com

TS. NGUYỄN BÍCH NGỌC A

20 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN BÍCH NGỌC

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm đào tạo, tư vấn Thương mại và kinh tế quốc tế (CECI)

Mobile: 0919956929

Email:  bichngoc159@gmail.com

TS NGUYỄN ANH MINH

21 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN ANH MINH

Năm sinh: 1962

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 01215 188 188

Email: minhneu@yahoo.com

« | 1 | 2 | »
Designed and Developed by
Top