TS MAI THẾ CƯỜNG

22 tháng 01, 2018

Họ và tên: MAI THẾ CƯỜNG

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Mobile: 0973939388

Email: cuongmt@neu.edu.vn

ThS NGUYỄN THU NGÀ

20 tháng 09, 2018

Họ và tên: NGUYỄN THU NGÀ 

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

Mobile: 0979211199

E-mail: thunga10181@gmail.com

TS. NGUYỄN BÍCH NGỌC A

20 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN BÍCH NGỌC

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm đào tạo, tư vấn Thương mại và kinh tế quốc tế (CECI)

Mobile: 0919956929

Email:  bichngoc159@gmail.com

TS NGUYỄN ANH MINH

21 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN ANH MINH

Năm sinh: 1962

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 01215 188 188

Email: minhneu@yahoo.com

ThS ĐÀO HƯƠNG GIANG

20 tháng 01, 2018

Họ và tên: ĐÀO HƯƠNG GIANG

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Giảng viên

Mobile:0977 28 9986

E-mail:blue_moon_2212@yahoo.com.vn

ThS TRẦN TRỌNG ĐỨC

19 tháng 01, 2018

Họ và tên: TRẦN TRỌNG ĐỨC

Năm sinh: 1991

Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0982519999

E-mail: ductt@neu.edu.vn

            duc.trantrong12@gmail.com

« | 1 | 2 | »
Designed and Developed by
Top