TS NGUYỄN XUÂN HƯNG

17 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HƯNG

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Chánh văn phòng Viện, Giảng viên

Mobile: 0903201642

E-mail: hungnx@neu.edu.vn

Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 310, tầng 3, nhà 7, Đại học KTQD, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CN TRẦN THỊ MỸ HẠNH

16 tháng 01, 2018

Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ HẠNH

Năm sinh: 1964

Chức vụ: Trợ lý đào tạo

Email:hanhtm@neu.edu.vn

Số điện thoại: 0912464546

Số điện thoại nội bộ:  5782

Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 310, tầng 3, nhà 7, Đại học KTQD, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CN NGUYỄN TUYẾT THANH

16 tháng 01, 2018

Họ và tên: NGUYỄN TUYẾT THANH

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Trợ lý đào tạo

Emailntthanhkdqt@neu.edu.vn

Số điện thoại: 0915112113

Số điện thoại nội bộ:  5783

Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 310, tầng 3, nhà 7, Đại học KTQD, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CN LÊ THỊ LƯƠNG

15 tháng 01, 2018

Họ và tên: LÊ THỊ LƯƠNG

Năm sinh: 1964

Chức vụ: Văn thư

Mobile: 0902106866

Email: luonglt@neu.edu.vn

Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 307, tầng 3, nhà 7, Đại học KTQD, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Tổng truy cập: 186,684

20,464
Designed and Developed by
Top