PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG

17 tháng 01, 2020

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HƯNG

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Chánh văn phòng Viện, Giảng viên

Mobile: 0903201642

E-mail: hungnx@neu.edu.vn

Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 905, Tòa nhà A1, Đại học KTQD, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CN NGUYỄN TUYẾT THANH

16 tháng 01, 2020

Họ và tên: NGUYỄN TUYẾT THANH

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Trợ lý đào tạo

Emailntthanhkdqt@neu.edu.vn

Số điện thoại: 0915112113

Số điện thoại nội bộ:  5783

Địa chỉ phòng làm việc: Phòng 906, Tòa nhà A1, Đại học KTQD, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Designed and Developed by
Top